BVFF – Bana väg för framtiden

BVFF är ett branschprogram som bildades i december 2011 genom ett avtal mellan Trafikverket, KTH och VTI. Efter detta har även LTU, Ramboll och AFRY (tidigare ÅF) anslutit sig till programmet.

Syftet med BVFF är att utveckla branschens och samhällets förmåga att möta nutida och framtida krav på effektiv väg- och baninfrastruktur, samtidigt som relevanta delar av den svenska anläggningsbranschen stärks.

Branschprogrammet är avgränsat till väg- och banteknik. 


  
Projektomgång 2022:1 stängdFoto: Getty Images  
Projektresultat


Vi uppdaterar kontinuerligt vår sida med publikationer.


Foto: Getty Images


Kommande evenemang 

Du hittar en sammanställning av kommande konferenser här.


Foto: Thinkstock

 

 

Uppdaterat 2021-10-03